Z ORŁEM PRZEZ WIEKI


Pierwsza stolica Polski, według pradawnej legendy, powstała tam, gdzie swe gniazdo w gałęziach wielkiego dębu uwił orzeł. Ten imponujący ptak towarzyszy nam od zarania dziejów – występował na tarczach, chorągwiach i pieczęciach książąt piastowskich. W 1295 r. orzeł w koronie został oficjalnym herbem państwa polskiego, gdy król Przemysł II umieścił go na swojej pieczęci majestatycznej. Teraz w Skarbnicy Narodowej dostępna jest kolekcja srebrnych medali upamiętniających historię orła jako godła Polski.

Skarbnica Narodowa srebrny medal Historia Godła Polskiego


Początki używania wizerunku orła przez polskich włodarzy do dziś dzielą wielu historyków. Niektórzy uważają, że po raz pierwszy pojawił się na początku XI w. na denarach Bolesława Chrobrego. Wybity na awersie ptak może być stylizowanym orłem bielikiem, ale niekoniecznie – uważa się również, że przedstawiono tam wizerunek pawia, który to jest symbolem św. Wojciecha. Jednak niepodważalnym jest fakt, że właśnie od tego momentu, orzeł coraz częściej pojawiał się na pieczęciach, tarczach i chorągwiach książąt piastowskich. W końcu, pod koniec XIII w. król Przemysł II umieścił orła na swojej królewskiej pieczęci, czyniąc go częścią godła Polski.

Skarbnica Narodowa srebrny medal Historia Godła Polskiego


Dlatego też reprodukcja pieczęci Przemysła II znalazła się na awersie medalu otwierającego naszą najnowszą kolekcję „Historia Godła Polskiego”. Wybity w czystym srebrze próby 999/1000 medal, przedstawia szczegółowo odwzorowaną pieczęć. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik menniczych, możemy na nowo podziwiać piękno tego średniowiecznego projektu. Z kolei na rewersie, który jest wspólny dla wszystkich medali z serii, przedstawiliśmy najstarszy i obecny wariant wizerunku Orła Białego używanego w polskim mennictwie. Cała kolekcja „Historia Godła Polskiego”, z każdym kolejnym medalem, będzie przybliżać nam zmiany jakie zachodziły przez wieki w kształcie i charakterze naszego symbolu narodowego, prezentując kolejne gotyckie, renesansowe i barokowe odsłony Orła.

Pozdrawiam,
Adam

Komentarze

Prześlij komentarz