Najciekawsze eksponaty Gabinetu Medali

W poprzednim wpisie Aleksandra Sołtan-Lipska, kuratorka Gabinetu Medali Muzeum Warszawy przybliżyła nam to niezwykłe miejsce. Dziś czas na przyjrzenie się kilku wspaniałym eksponatom z kolekcji Muzeum.

I

Spójrzmy na Medal jubileuszowy upamiętniający 70. rocznicę powstania Muzeum Warszawy. Numizmat wybito w dwóch wersjach kolorystycznych: w tombaku patynowanym oraz srebrzonym i oksydowanym. Jego autorka, Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich rzeźbiarek. Na awersie artystka umieściła wizerunek Syreny według pomnika z Rynku Starego Miasta (dłuta Konstantego Hegla), na rewersie zaś wyobrażenie fragmentu attyki kamienicy Falkiewiczowskiej (Rynek Starego Miasta 28), wchodzącej w skład muzealnego kompleksu. Attykę kamienicy ozdabiają zrekonstruowane rzeźby - Matka Boska w otoczeniu św. Stanisława i św. Elżbiety.

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 1936-2006, projekt Anna Beata Wątróbska-Wdowiarska, Mennica w Kremnicy (Słowacja) 2006; tombak srebrzony i oksydowany , śr. 70 mm: MHW 26696/1-2

II

Medal dedykowany Szymonowi Bogumiłowi Zugowi został wybity na zmówienie ewangelików warszawskich wyznania augsburskiego jako dowód wdzięczności za bezinteresowne wykonanie projektów i planów technicznych świątyni, nadzór nad jej budową oraz wsparcie finansowe. Widniejący na rewersie medalu przekrój pionowy kościoła powstał zapewne na podstawie jednego z projektów świątyni, na co wskazują niezrealizowane szczegóły konstrukcyjne i dekoracyjne. Medal wybito w brązie i srebrze. Jedyny egzemplarz w złocie wręczyli Zugowi 4 maja 1784 roku (trzy lata po poświęceniu kościoła) członkowie kolegium kościelnego. W 1829 roku kolegium nabyło od spadkobierców Zuga darowany mu medal i był przechowywany w konsystorze kościoła aż do powstania 1944 roku. Jego dalsze losy są nieznane. Prezentowana w Gabinecie Medali replika odlana w brązie grubo złoconym ogniowo jest zapewne jedną z kilku, które wykonano jeszcze w XVIII wieku.

Szymon Bogumił Zug, projekt Jan Filip Holzhaeusser, wybiła Mennica Warszawska po 1784; brąz złocony, śr. 67 mm; MHW 1469

III

Plakieta Mickiewicza wyróżnia się zarówno spośród licznych medalierskich wizerunków poety, jak i w bogatej twórczości portretowej kierującego pracownią medalierską Mennicy Państwowej Józefa Aumillera (1892-1963). Pod wpływem krótkotrwałego zainteresowania fowizmem i kierunkami postkubistycznymi artysta odrzucił wszystko, co nieistotne i przypadkowe w wyobrażaniu kształtów, dążąc do syntezy portretu. Stworzył zgeometryzowany wizerunek wieszcza, emanujący spokojem i godnością. Plakieta Wydana przez Mennicę Państwową w nakładzie kilkunastu egzemplarzy należy do rzadkości.

Adam Mickiewicz, proj. Józef Aumiller, odlew Mennica Państwowa, Warszawa 1932/33; brąz, 206x186 mm; MHW 25592

IV

Rzeźbiarski medal Magdaleny Dobruckiej, jednej z czołowych polskich medalierek reprezentujących artystyczny, indywidualny nurt w sztuce medalierskiej, prezentuje wizję artystyczną i indywidulane przemyślenia artystki. Dynamicznie przedstawiona na medalu postać kobiety jest alegorią niekończących się ludzkich dążeń, pogoni za marzeniami, które ulatują jak latawce, i których nie można zrealizować. Wydobywająca się z gładkiego tła sylwetka potęguje wrażenie ruchu i wzmaga dramatyzm przedstawienia.

Latawiec, projekt Magdalena Dobrucka, odlew Marek Żebrowski, Warszawa, Bielsko Biała 2006; brąz, 167 mm, gł. 26 mm; MHW 29319

Aleksandra Sołtan-Lipska, kuratorka Gabinetu Medali Muzeum Warszawy

Zachęcamy do lektury pierwszego artykułu o Gabinecie Medali

Komentarze