Kilogramowa moneta „Stefan Batory pod Pskowem”

Srebrna moneta "Batory pod Pskowem"
Ma imponujące rozmiary (420 x 210 mm) i jest wybita w kilogramie czystego srebra próby 999/1000. Do jej wykonania wykorzystano zaawansowane technologie mennicze, co pozwoliło na wierne przeniesienie obrazu Jana Matejki na powierzchnię numizmatu. Światowa limitacja monety to zaledwie 300 egzemplarzy.

Rewers monety przedstawia reprodukcję obrazu Jana Matejki „Stefan Batory pod Pskowem”. Na jej awersie widnieje portret królowej Elżbiety II, rok emisji i nominał, a także indywidualny numer egzemplarza. Jedynym oficjalnym dystrybutorem monety jest Skarbnica Narodowa, a numizmatyczna reprodukcja powstała na bazie obrazu ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Do prezentacji monety służy drewniana szkatuła z wygrawerowanym podpisem Jana Matejki. Autentyczność numizmatu potwierdza certyfikat.

Osoby zainteresowane kupnem tego wyjątkowego numizmatu prosimy o kontakt pod numerem 801 811 800*

Wojna o Inflanty

Wśród monumentalnych płócien, które wyszły spod pędzla Jana Matejki, szczególne miejsce zajmuje „Batory pod Pskowem”. Malarz pokazał moment triumfu króla, który zahamował ekspansję Moskwy nad Bałtykiem. Obraz przedstawia fikcyjną scenę rokowań z czasów wojny polsko-rosyjskiej o Inflanty. Zaprezentowana scena to połączenie dwóch wydarzeń - poselstwa rosyjskich bojarów przyjętego przez Stefana Batorego po zdobyciu twierdzy Wielkie Łuki w 1580 oraz rozejmu w Jamie Zapolskim w 1582.

Srebrna kilogramowa moneta "Batory pod Pskowem"
Na Inflantach krzyżowały się szlaki handlowe. O dominację na Bałtyku zabiegały Szwecja i Dania. Podobne ambicje miał Zygmunt August, w stronę portów spoglądał także car Iwan Groźny, który uderzył na Inflanty zajmując Doprat i Narwę. W konflikt włączyły się Dania i Szwecja anektując części spornych terenów: wyspę Ozylię, Estonię i Rewal. Walczące strony zawarły pokój w 1570 roku, w Szczecinie. Na jego mocy którego każda ze stron zatrzymywała, to co wywalczyła. Księstwa Kurlandii, Semigalii oraz część Inflant pozostawały w zależności od Polski.

Siedem lat później konflikt wybuchł z nową siłą. Iwan Groźny początkowo zajął inflanckie zdobycze Szwedów, potem, wykorzystując okazję i spór Batorego z Gdańskiem, skierował wojska na ziemie podległe Polsce. W 1577 roku opanował znaczny ich obszar za wyjątkiem Rygi i okolic. Król rozpoczął przygotowania do wojny. Batory zgromadził armię liczącą od 30 do 60 tysięcy osób w okresach kolejnych kampanii, dobrze przygotowaną zarówno do walki w polu, jak i oblężenia. Bardzo starannie zaplanował strategię uderzenia. Rozgorzała wojna o Inflanty, ale król nie zamierzał tam wkraczać. Postanowił uderzyć na ziemie moskiewskie, na wschód od Inflant i odciąć znajdujące się tam wojska rosyjskie. Zagony kawaleryjskie w głębi ziem moskiewskich miały przeciwdziałać koncentracji wojsk nieprzyjacielskich w pobliżu z granicą inflancką. Taktyka Batorego zaskoczyła przeciwnika i okazała się skuteczna. Podczas kampanii w 1579 roku wojska polsko-litewskie zdobyły Połock. Oblężenie twierdzy trwało przez trzy tygodnie sierpnia. Skuteczny atak utrudniała pogoda i ulewne deszcze. Kiedy w końcu, za pomocą pocisków zapalających udało się spalić drewniane umocnienia, załoga twierdzy skapitulowała.

Ocalony hetman

W kolejnym roku Batory opanował Wielkie Łuki. W 1581 roku rozpoczął oblężenie Pskowa, trwające ponad pięć miesięcy, które zostało przerwane zawarciem pokoju w Jamie Zapolskim w 1582 roku. Podczas oblężenia twierdzy pskowskiej omal nie zginął Stanisław Żółkiewski, przyszły hetman. Gdy zgodzono się, aby Rosjanie pochowali swych poległych, wysłano go do omówienia szczegółów. W chwili, gdy wysłannicy znaleźli się nieopodal murów posypał się grad rosyjskich kul, a Żółkiewski z trudem ocalił życie. Do rozmów pokojowych między stroną polsko-litewską, a pokonaną Moskwą włączył się legat papieski Antonio Possevino. W Jamie Zapolskim ustalono, że Rzeczpospolita odzyskuje Inflanty z portem w Parnawie i miastem Dorpatem (dziś Tartu), a także ziemię połocką. Zapisy pokoju przewidywały dziesięcioletni rozejm między Polską i Litwą a Moskwą, który następnie prolongowano. Stefan Batory znacząco osłabił moskiewskie zapędy dotyczące obszarów nadbałtyckich.

Srebrna moneta "Batory pod Pskowem"

* Koszt 1 minuty połączenia wg stawek operatora

Powiązane artykuły

Na monetach i medalach upamiętniane są zazwyczaj wybitne postaci i znaczące wydarzenia historyczne. Wraz z rosnącą popularnością numizmatyki na monety trafiają również popularne zwierzęta, zabytki czy fenomeny kulturowe. Do tych ostatnich bez wątpienia należy słynny francuski komiks o przygodach dwóch galijskich wojowników - Asteriksa i Obeliksa. W Skarbnicy Narodowej jest już dostępny zestaw trzech srebrnych monet z bohaterami komiksów Goscinnego i Uderzo. Przeczytaj artykuł

Na awersie srebrnej sześciogroszowej monety bitej w latach 1677-1687 król Polski Jan III Sobieski został przedstawiony jako rzymski tryumfator. Skronie monarchy zdobi wieniec laurowy – symbol chwały, sławy i zwycięstwa. To rzadko spotykane w polskiej numizmatyce wyobrażenie władcy. Nawiązuje ono bezpośrednio do tradycji antycznej, kiedy portretowano w ten sposób mężów stanu odnoszących wielkie militarne sukcesy.Przeczytaj artykuł

Komentarze